border=0

Gebruikersovereenkomst

Deze Overeenkomst definieert de voorwaarden voor het gebruik door gebruikers van de materialen en diensten van de digital-kitchen.net- site (hierna de "Site" genoemd).

1. Algemene voorwaarden

1.1. Het gebruik van materialen en diensten van de site is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving van de Russische Federatie.

1.2. Deze overeenkomst is een openbaar aanbod. Door zich toegang te verschaffen tot de materialen van de site, wordt de gebruiker geacht tot deze overeenkomst te zijn toegetreden.

1.3. De sitebeheerder heeft te allen tijde het recht om de voorwaarden van deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht na 3 (Drie) dagen vanaf de datum van plaatsing van een nieuwe versie van de Overeenkomst op de site. Als de gebruiker het niet eens is met de aangebrachte wijzigingen, is hij verplicht de toegang tot de site te weigeren, te stoppen met het gebruik van de materialen en diensten van de site.

2. Verplichtingen van de gebruiker

2.1. De gebruiker stemt ermee in geen acties te ondernemen die kunnen worden beschouwd als een inbreuk op de Russische wetgeving of internationale wetgeving, inclusief op het gebied van intellectueel eigendom, auteursrechten en / of gerelateerde rechten, evenals acties die leiden of kunnen leiden tot een schending van de normale werking van de Site en services plaats.

2.2. Het gebruik van het materiaal van de site zonder toestemming van de auteursrechthouders is niet toegestaan ​​(artikel 1270 van het burgerlijk wetboek van de Russische Federatie). Voor het rechtmatige gebruik van de materialen van de site is het noodzakelijk om licentieovereenkomsten te sluiten (het verkrijgen van licenties) van de auteursrechthouders.

2.3. Bij het citeren van materiaal van de site, inclusief auteursrechtelijk beschermde werken, is een link naar de site vereist (alinea 1 van lid 1 van artikel 1274 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie).

2,4. Opmerkingen en andere vermeldingen van de gebruiker op de site mogen niet in strijd zijn met de vereisten van de wetgeving van de Russische Federatie en algemeen aanvaarde normen van moraliteit.

2.5. De gebruiker wordt gewaarschuwd dat de sitebeheerder niet verantwoordelijk is voor het bezoeken en gebruiken van externe bronnen, waarnaar mogelijk links op de site staan.

2.6. De Gebruiker stemt ermee in dat de Sitebeheerder niet verantwoordelijk is en geen directe of indirecte verplichtingen jegens de Gebruiker heeft in verband met mogelijk of resulterend verlies of verlies in verband met inhoud van de Site, auteursrechtregistratie en informatie over dergelijke registratie, goederen of diensten, toegankelijk op of ontvangen via externe sites of bronnen of andere contacten van de Gebruiker waarin hij is aangegaan met behulp van informatie die op de Site is geplaatst of links naar externe bronnen.

2.7. De gebruiker aanvaardt de bepaling dat alle materialen en diensten van de site of een deel daarvan vergezeld kunnen gaan van advertenties. De gebruiker stemt ermee in dat de sitebeheerder geen enkele verantwoordelijkheid draagt ​​en geen verplichtingen heeft in verband met dergelijke advertenties.

3. Overige voorwaarden

3,1. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of daarmee verband houden, worden opgelost in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie.

3.2. Niets in de Overeenkomst kan worden opgevat als de totstandkoming tussen de Gebruiker en de Sitebeheer van agentrelaties, partnerschapsrelaties, gezamenlijke zakelijke relaties, persoonlijke aanwervingsrelaties of andere relaties die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn voorzien.

3,3. Erkenning door een rechtbank van een bepaling van de Overeenkomst als ongeldig of niet afdwingbaar betekent niet de ongeldigheid van andere bepalingen van de Overeenkomst.

3,4. Inactiviteit van de kant van de sitebeheerder in geval van schending door een van de gebruikers van de bepalingen van de overeenkomst, ontneemt de sitebeheerder niet het recht om later passende acties te ondernemen om zijn be>

De Gebruiker bevestigt dat hij bekend is met alle punten van deze Overeenkomst en deze onvoorwaardelijk accepteert.